Údržba bazénovej vody

Údržba bazénu - údržba bazénovej vody

Chcete mať čistú a priezračnú vodu v bazéne? Starostlivosť o správny chod a funkčnom bazénovej technológie Vám zaručí čistú a priezračnú vodu. Pohoda a radosť pri bazéne sa rýchlo môže zmeniť v starosť. Nie sú to vždy viditeľné, menej nebezpečné znečistenia, ktoré vodu v bazéne znehodnocujú ako napr. lístie, padajúci hmyz, tráva a pod.. Tieto väčšie (hrubé) nečistoty sa môžu z vody veľmi rýchlo odstrániť pomocou sieťky, pieskovej filtrácie alebo použitím vodného vysávača. Podstatne nebezpečnejšie sú organické znečistenia vody baktériami, riasami, plesňami, kvasinkami a hubami. Každá kúpajúca sa osoba aj po dôkladnom osprchovaní, prináša do bazéna zbytky potu, tuk z pokožky, vlasy, zbytky kozmetických prípravkov a pod.. Tieto typy znečistenia predstavujú ideálnu živnú pôdu pre vznik a množenie zdraviu nebezpečných organizmov.

 1)     Priebežné ošetrovanie vody v bazéne

Po celú dobu kúpacej sezóny je nutné aspoň raz týždenne prepláchnuť piesok vo filtračnom zariadení prestavením do polohy – spätné pranie. Pri znečistení vody prepierajte častejšie. Raz týždenne skontrolujte testovacou súpravou obsah zbytkového chlóru a hodnotu pH. Pri veľkej prevádzke kúpajúcich sa osôb a v teplých letných dňoch častejšie. Myslite na to, že prevencia vychádza omnoho ekonomickejšie ako prípadné odstraňovanie vzniknutých zákalov.

Pre udržanie zbytkového chlóru a celkovú čistotu vody používajte pomaly rozpustné tablety (napr. CTX 392) – kompletný prípravok pre dezinfekciu vody – Triplex. Jedná sa o 200 g tablety s tromi účinkami: dezinfekcia vody, zabraňovanie rastu rias, prejasňovač vody. Potrebu dávkovania tabliet ovplyvňuje počasie, množstvo a frekvencia kúpajúcich sa osôb a najmä doba filtrovania.

V prípade zanedbania údržby bazénu môže vzniknúť zákal vody. Tento zákal je tvorený mikroskopickými vznášajúcimi sa časticami, ktoré sú tak drobné, že ich nezadrží ani piesková náplň vo filtračnom zariadení. Pre tieto prípady sú určené tzv. vločkovače (flokulanty, prejasňovače). Po ich použití vzniknú viditeľné zhluky týchto častíc, tkoré je možné zachytiť filtrom alebo odsať ich pomocou vysávača. Použijte prípravok CTX 41 – tekutý flokulant. Keďže sa jedná o silný koncentrát dávkuje sa priamo do skimmeru cca 1,5dcl pri chodu filtračného zariadenia. Pokiaľ je zákal silný, nadávkujte priamo do bazénu a filtračné zariadenie spustite až nasledujúci deň. Dávkujte podľa návodu! Po aplikácii vločkovača je nutné zmerať a upraviť hodnotu pH.

Kompletný výber bazénovej chémie nájdete v našom E-shope.

2)     Hodnota pH bazénovej vody

Správna hodnota pH bazénovej vody je nevyhnutná k udržaniu jej čistoty a hygienickej nezávadnosti. Hodnotu pH určujeme kyslosť a zásaditosť vody. táto hodnota sa určuje stupnicou 1 až 14, pričom voda s hodnotou pH 7,0 je reakcia presne neutrálna. Nižšie hodnoty pH charakterizujú kyslosť a vyššie zásaditosť vody. Ideálny hodnota bazénovej vody sa pohybuje v rozmedzí pH 6,8 – 7,2.

Hodnotu pH bazénovej vody zistíme, pomocou testera na meranie pH. Pre jeho úpravu do správnej hodnoty použijeme buď prípravok CTX-10 – prípravok na zníženie pH bazénovej vody alebo CTX 20 – prípravok na zvýšenie pH bazénovej vody.

Najjednoduchší systém chlórovania je vkladanie chlórových tabliet do plávajúceho košíku, ktorý sa voľne pohybuje na hladine vody alebo sa aplikuje priamo do vody. Zložitejšie systémy a podstatne finančne náročnejšie sa dokážu samy starať o úroveň pH a chlóru a automaticky dávkovať podľa potreby. Všetky známe systémy, ktoré sú dostupné na trhu, sú aj v našej ponuke v E-shope.

3)     Možné problémy bazénovej vody a ich odstránenie

 A)   Nadmerný výskyt rias:

 1. upravte pH na správnu hodnotu
 2. Zvýšte obsah chlóru na dvojnásobok než je obvyklá dávka.
 3. Aplikujte CTX 60 – proti riasam
 4. Nepretržite filtrujte (dbajte na časté prepláchnutie filtra)
 5. Aplikujte CTX-41 – tekutý vločkovač (dosajte nečistoty z dna rovno do odpadu)
 6. znovu upravte hodnotu pH 

B)    Hnedá voda: (vysoký obsah železa)

 1. Upravte pH na správnu hodnotu.
 2. Zvýšte obsah chlóru na trojnásobok.
 3. Aplikujte CTX-41 – tekutý vločkovač (flokulant)
 4. Nepretržite filtrujte (prepierajte filter)
 5. Znovu upravte hodnotu pH. 

C)   Pálenie očí, nepríjemný zápach:

Zostatková hodnota chlóru je príliš vysoká, vysoko nad 0,3mg/l, prípadne neupravená hodnota pH.

 1. Skontrolujte, či hodnota pH je v rozsahu 6,8 – 7,2
 2. Filtrujte bez pridávania chlóru (vytiahnite tabletku) dokiaľ jeho hodnota neklesne pod 0,3 mg/l
 3. Vráťte sa k obvyklému dávkovaniu 

D)   Ošetrenie vody v dobe dovolenky 

 1. Upravte pH na správnu hodnotu.
 2. Do dávkovača vložte dvojnásobné množstvo pomaly rozpustných tabliet CTX 392
 3. Pridajte prípravok CTX-60 podľa návodu.
 4. Bazén zakryte
 5. Zaistite aby filtračné zariadenie bolo v chodu minimálne 4-8 hodín denne, v prípade prekrytého bazénu je vhodné filtrovať v dennú dobu.

 Kompletný výber bazénovej chémie nájdete v našom E-shope www.svetbazenov.sk .

 

Jarné sprevádzkovanie bazénu
 

S príchodom teplých jarných mesiacov začínajú pre všetkých užívateľov bazénu prípravné práce na kúpaciu sezónu. Postup práce je ale rozdielny podľa stavu, v akom sa bazén po zimnom období nachádza. bazén prezimovaný vonku, dobre prikrytý prekrytím alebo plachtou, je treba po odkrytí vyčistiť.

Najprv sprevádzkujte chod filtračného zariadenia.

 1. Vytiahnite z bazéna dilatačné plaváky (PET fľaše, polystyrén ako náhrady plavákov).
 2. Pomocou sieťky odstráňte z bazéna hrubé nečistoty (lístie, ihličie, vetvičky a pod.)
 3. Zavrite všetky ventily technológie (vstup do čerpadla, výtlak obehového a protiprúdového čerpadla) a začnite dopúšťať bazénovú vodu.
 4. Namontujte späť čerpadlá a ostatnú technológiu. Pri spätnej montáži sú všetky spojenia technologických zariadení pripájané pomocou plastového šróbenia, vybavené tesniacimi pryžovými O-krúžkami. Pred montážou sa uistite o čistote dosadacích plôch a drážok šrobenia. Pred dotiahnutím O-krúžky potrite vhodným prostriedkom. Odporúčame naniesť malé množstvo silikónovej vazelíny, aby nedošlo k pretočeniu a poničeniu tohto tesnenia. Takisto platí aj pre montáž ostatných spájacích prvkov, napr. montáž 6-ti cestného ventilu.
 5. Všetky plastové šróbenia uťahujte opatrne tak, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu!!!!
 6. Otvorte ventily, Po zavodnení technológie skontrolujte tesnosť spojov. Pokiaľ zistíte akýkoľvek únik bazénovej vody, je nevyhnutné spoj do tesniť napr. opatrným dotiahnutím spojov, alebo opätovnou demontážou a montážou šróbovacích spojov.
 7. Pred spustením obehového (filtračného) čerpadla prepnite funkciu 6-cestného ventilu do polohy „FILTRÁCIA“. Takisto sa presvedčte, že je v skimmeru umiestnený košík pre zachytenie hrubých nečistôt a že skimmer nie je akokoľvek poškodený alebo v ňom nie je zachytení cudzí predmet. Taktiež je nutné skontrolovať čistotu vláskového pred filtru čerpadla.
 8. Pokiaľ je všetko v poriadku, zapnite čerpadlo, znovu skontrolujte tesnosť všetkých demontovateľných spojov. Pokiaľ technológia vykazuje akýkoľvek únik vody, postupujte vyššie uvedeným spôsobom. Po spustení protiprúdu sa presvedčte o tesnosti všetkých spojov aj o tesnosti ovládacích prvkov. Odskúšajte aj pneutlačítko vo vnútri skeletu. Tlačítko musí čerpadlo protiprúdu vypnúť/zapnúť. V prípade úniku vody postupujte podľa pokynov uvedených v ods. 6.
 9. Dôležité upozornenie: Vykonávajte týždennú kontrolu všetkých spojov. Je totiž možné, že aj skrz správne vykonanú montáž, môže dôjsť prevádzkou a zvyšujúcou sa teplotou bazénovej vody k uvoľneniu niektorých spojov. Následné problémy s únikom vody do priestoru technológie by mohli viesť ku skutočne zbytočným problémom. Pokiaľ by sa vyskytol akýkoľvek problém, ktorý by ste neboli schopní odstrániť, kontaktujte naše servisné oddelenie.
 10. Prípadné usadeniny na dne opatrne odsajte vodným vysávačom do odpadu, tak aby nedošlo k jeho rozvíreniu. Väčšie nečistoty ako lístie, hmyz, trávu apod. odstráňte pomocou hladinovej sieťky. V prípade pevných nánosov na bazénovej stene typu vodného kameňa použite CTX 75 – odmasťovač bazénových stien. Po vyčistení bazénu (odstránení hrubých nečistôt) či napustenie bazénu novou vodou vykonáme chlórový šok a necháme zapnuté filtračné zariadenie. Chlórový šok slúži k likvidácii baktérií, vírusov, čiastočne aj rias a ostatných nečistôt. Vykonáme ho pomocou prípravku CTX 200 – organický rozpustný chlór. Druhý deň po chlórovom ošetrení vody zhodnotíme jeho stav. Ak je voda zelená, pridáme prípravok proti tvoreniu rias CTX 60 zároveň s flokulantom – CTX 41. Riasy sú veľmi drobné, mikroskopicky preukázateľné rastlinky, ktoré sa rýchlo tvoria a rozmnožujú najmú za slnečného svitu, po daždi v teplej vode. Rozmnoženie rias sa prejavuje šmykľavým povlakom na stenách bazénu a zeleným zákalom vody rôznej intenzity. Po prvom nadávkovaní chlórového prípravku CTX 200, musíme počítať s tým, že sa všetka účinná zložka spotrebuje na likvidáciu všetkých vo vode prítomných organických nečistôt. Preto je nutné nasledujúci deň zmerať vhodnou testovacou súpravou množstvo tzv. zbytkového chlóru, ktorý musí byť v minimálnom množstve trvalo obsiahnutý v bazénovej vode k likvidácii nových znečistení. Obsah zbytkového chlóru v bazénovej vode sa trvale musí pohybovať do 0,3mg/l! Vyššia koncentrácia je neprípustná. V rozmedzí piatich dní po aplikácii CTX 200, rovnako zmerajte znovu hodnotu pH. Ideálna hodnota bazénovej vody sa pohybuje v rozmedzí 6,8 až 7,2. Pokiaľ nameriate hodnotu vyššiu je nutné pH vodu znížiť prípravkom CTX 10, pokiaľ zistíte hodnotu nižšiu, je nutné zvýšiť jej hodnotu prípravkom CTX 20. Dávkovanie vykonávajte podľa návodu na obalu. Pokiaľ pozorujte vo Vašom bazéne nadmerné vylučovanie vápenca, ktoré sa môže prejaviť stvrdnutím pieskovej náplne v filtrácii a usadzovaním vodného kameňa na stenách bazénu a na kovových častiach, máte tvrdú vodu. Tomuto vylučovaniu vápenca zabránite stabilizátorom tvrdosti vody CTX 605. Pri hodnotách pH bazénovej vody pod 7,0 sa vodný kameň neusadzuje.

Kompletný výber bazénovej chémie nájdete v našom E-shope – www.svetbazenov.sk .


Zazimovanie bazénu
 

Keď sa blíži alebo pretrvávajú chladnejšie obdobia pre kúpanie v bazéne, je dobré pristúpiť k zazimovaniu bazénu. Naša firma poskytuje plný servis v zazimovaní bazénu a preto nás neváhajte osloviť.

Zazimovanie bazénu vykonávame, ak klesne vonkajšia teplota pod 15°C a teplota vody v bazéne pod 12°C. Pred zazimovaním bazénu skontrolujte (a prípadne upravte) správne hodnota pH (6,8 – 7,2) a obsah chlóru (max 0,3mg/l). Po dôkladnom ošetrení bazénovej vody a odsatí všetkých hrubých nečistôt vodným vysávačom, nadávkujte zazimovací prípravok CTX 550, ktorý zabráni tvoreniu rias a vápenných usadenín v dobe, kedy nie je voda filtrovaná. Potom môžete bazénovú vodu vypustiť pod trysky a skimmer. Ak je teplota vody nižšia než 12°C, je natoľko studená, že sa nekazí. Ak vzrastie jej teplota v zimnom období nad túto hranicu môže dôjsť k rastu rias. Zazimovací prostriedok by mal vodu proti tomuto krátkodobo ochrániť. Pokiaľ bazén dobre zazimujete, ušetríte si tak prácu a možné problémy pri jarnom uvedení bazénu do prevádzky. Pred vlastným procesom zazimovania odporúčame naposledy vykonať „pranie“ filtru a zbaviť tak pieskovú náplň nežiadúceho znečistenia. Takisto odporúčame vykonať kontrolu stavu technológie a technologickej elektroinštalácie. V strojovne vykonáme kompletné odvodnenie systému: z pieskovej filtrácie vypustíme vodu vypúšťacím ventilom umiestneným vo spodnej časti filtračnej nádoby, to isté vykonáme s recirkulačným čerpadlom, vyčistíme takisto „lapač vlasov“ a necháme ho voľne otvorený. Ovládací šesťcestný ventil presunieme do tzv. medzi polohy (nie je nadstavený žiadny cyklus, všetky komory sú voľné – otvorené), povolíme všetky šróbenia a ventily a zostávajúcu vodu necháme voľne vytiecť. Platí zásada: v trubkových rozvodoch ani v ostatných bazénových technológiách nesmie byť voda!

Podľa našich dlhodobých skúseností však radšej odporúčame filtračné zariadenie odpojiť a premiestniť do miestnosti, kde nezmrzne.

Z bazéna vypustíme vodu pod skimmer, spätné trysky a prípadný protiprúd. Prípadné podvodné osvetlenie musí zostať pod vodnou hladinou tak hlboko, aby na neho nepôsobil tlak ľadu zamrznutej hladiny! Usadeniny a nečistoty, ktoré sa usadia na stenách bazénu po odpustení vody je vhodné očistiť prípravkom CTX 51 alebo CTX 75. Pri vode, ktorá zostala v bazéne po čiastočnom vypustení najprv vyrovnáme hodnotu pH do rozmedzia 7,2-7,6 a vykonáme tzv. „superchlóráciu“ – prechlórovania bazénu prípravkom CTX 200/GR. Druhý deň do bazéna pridáme podľa návodu na obalu prípravok na zazimovanie bazénov CTX 550. Tento prípravok sa používa preto, aby zabránil rastu rias a vzniku zákalov v zimnom období. Po ploche bazéna umiestnime dilatačné plaváky (napr. polystyrén alebo vzduchom naplnené PET fľaše) a po zakrytí bazénu ochrannou sieťou bude Váš bazén pripravený prezimovať bez úhony celé zimné obdobie.


Čistenie bazénu
 

Filtráciu bazénovej vody vykonávame pieskovou filtráciou. Voda v bazéne sa nasáva čerpadlom do filtru, kde sa čistí a potom je vytlačovaná tryskami späť do bazéna. Vlastný filter obsahuje pieskovú filtráciu, v ktorej sa zachytávajú nerozpustné nečistoty obsiahnuté vo vode. Odporúčame filtrovať vodu 2 hodiny ráno a 2 hodiny v noci (v teplejších dňoch je vhodné filtrovať celkom 6 hodín denne). Po určitej dobe filtrovania dôjde k zaneseniu piesku, takže sa stáva pre vodu ťažko priestupný. Piesok je nutné preprať. Prepieranie sa vykonáva tak, že sa voda privádza do filtrácie v opačnom smere než pri filtračnom procese. Dochádza k zvíreniu piesku a uvoľňovaniu nečistôt, ktoré piesok zachytil. Týmto spôsobom sa voda z bazénu odvádza do odpadu. Behom filtrovania vody sa neodporúča v bazéne kúpať, pretože môže nastať efekt vlny, kedy čerpadlo cez skimmer nasaje vzduch a tým, by mohlo dôjsť k poškodeniu obehového čerpadla filtrácie. Bazénové filtrácie sú dodávané v monobloku súčasne s výkonným čerpadlom, armatúrami a prepojovacími ventilmi. Podľa veľkosti plastového či kompozitného bazénu Vám navrhneme aj výkon tohto monobloku.

 

Čistenie bazénu

 

Filtračné zariadenie Vám čistí hmotné nečistoty z vody bazéna. Niektoré častice špiny v bazéne sú natoľko ťažké, že sa usadzujú na dne, poprípade na stenách bazéna (mastnoty, tuky, oleje). Týchto nečistôt sa zbavujeme pomocou bazénových vysávačov, ktoré sa štandardne radia do troch kategórií:

 1. ručné vysávače – jedná sa o kartáč na pevnej hliníkovej teleskopickej tyči, ktorá je hadicou napojený na skimmer bazénu. Po dôkladnom zavodnení, pustíte filtračné zariadenie, ktoré nasáva vodu s nečistotami do filtračnej nádoby a čistá voda sa vracia späť do bazéna vtokovými tryskami.
 2. Poloautomatické vysávače – fungujú na podobnom princípe ako vysávače ručné s tým, že po spustení filtračného zariadenia vysávač čistí bazén už sám bez Vašej pomoci do tej doby, než vypnete filtráciu. Viď ponuka vysávačov v – E-shope www.svetbazenov.sk .
 3. Automatické vysávače – pre maximálne pohodlie pri čistení Vášho bazéna sú tu automatické vysávače. Aj cez vyššiu vstupnú investíciu oceníte, ako jednoduché a pohodlné môže byť vysávanie bazéna. Existujú takisto automatické vysávače, ktoré čistia nielen dno bazéna, ale takisto bazénové steny alebo schody. Ich systém je založený na bázi filtrovania vody cez vysávač, v ktorom sa nečistoty zachycujú vo filtračnom košíku, preto nepotrebujete žiadne hadice a zapínanie filtrácie. viď naša ponuka v E-shope.

 

Prevádzkovateľ

LUMIAS, spol. s r.o.
zapísaná v OR Okresného
súdu BA I číslo 81624/B
Jakubov 554
okres Malacky, 90063
IČO: 46 693 793
IČ DPH: SK2023548538

Kontakty

Email: svetbazenov@gmail.com
Telefón: +421 948 42 12 42