Výstavba bazéna

Výstavba bazénu

Stavebná pripravenosť

  1. Vytýčenie - umiestnenie bazéna
  1. Zemné práce

Hĺbka jamy je daná súčtom výšky zapusteného bazéna a sily základnej bazénovej dosky, resp. sily podkladu. Pokiaľ sa dostanete do zóny spodnej vody alebo sa domnievate, že by sa u Vás mohla vyskytnúť alebo budujete bazén na mokrom alebo inak nestabilnom pozemku, poraďte sa so stavebným odborníkom o možnostiach spôsobu odvodnenia či o ďalších stavebných úpravách. Odporúčame znížiť hladinu podzemnej vody pod úroveň základovej betónovej dosky napr. do blízkej kanalizácie, von zo svahu apod.. Ak to nie je možné, odporúčame vybudovať kontrolnú šachtu s možnosťou inštalácie ponorného čerpadla, kde dno bude nižšie než základová doska, do ktorej vyústime drenáže vedené po obvode základovej dosky.

 

  1. Betonáž základovej dosky
  1. Uloženie skeletu bazéna
  1. Postup obvodovej betonáže
  1. Umiestnenie filtračného zariadenia a elektroinštalácie
  1. Zasypanie rozvodov

 

Prevádzkovateľ

LUMIAS, spol. s r.o.
zapísaná v OR Okresného
súdu BA I číslo 81624/B
Jakubov 554
okres Malacky, 90063
IČO: 46 693 793
IČ DPH: SK2023548538

Kontakty

Email: svetbazenov@gmail.com
Telefón: +421 948 42 12 42